تنهایی

 

 

  

 

پاییز است، نه در بیرون،

 

 

 بلکه در درون من، سرما در درون من است،


 

 بهار و جوانی، دور نرفته‌اند

 

 

 اما این منم که به پیری گراییده‌ام.

 

 

 مرغان در هوا به پرواز درآمده‌اند،

+ تاريخ چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 20:8 نويسنده احمد |